Tuesday, 3 May 2011

The Right To The City (Henri Lefebvre)

Ο Lefebvre αρχικά στρέφει την διαδικασία λήψης αποφάσεων από το κράτος προς την παραγωγή αστικού χώρου, με τον έλεγχο να βρίσκεται στα χέρια των κατοίκων της πόλης. Ο Lefebvre δεν αναφέρεται μόνο στον υλικό χώρο αλλά στον χώρο όπως τον αντιλαμβανόμαστε, όπως τον κατανοούμε και όπως τον βιώνουμε.
- ο αντιληπτός χώρος (perceived space) είναι ο αντικειμενικός υλικός χώρος που οι άνθρωποι συναντούν στην καθημερινότητά τους.
- ο χώρος που συλλαμβάνουμε (conceived space) αφορά στη νοητή δομή του χώρου, στην ιδέα και την αναπαράστασή του.
- ο χώρος που ζούμε (lived space) αποτελείται από τον συνδυασμό του νοητού και του υλικού χώρου, η πραγματική εμπειρία του χώρου στην καθημερινότητα. Ο χώρος που ζούμε δεν είναι απλά μία παθητική σκηνή πάνω στην οποία ξεδιπλώνεται η κοινωνική ζωή, αλλά αποτελεί συστατικό στοιχείο της.Στην παραγωγή του αστικού χώρου, σύμφωνα με τον Lefebvre, είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικές σχέσεις που συνδέονται με αυτόν. Η παραγωγή του αστικού χώρου συνεπάγεται συνεπώς πολύ περισσότερα από τον σχεδιασμό του υλικού χώρου της πόλης, περιλαμβάνει την παραγωγή και την αναπαραγωγή όλων των πτυχών της αστικής ζωής. Το δικαίωμα στην πόλη σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή του αστικού χώρου και όπως αναφέρει ο Lefebvre, οφείλει να τροποποιήσει, να συγκεκριμενοποιήσει και να κάνει πιο πρακτικά τα δικαιώματα του πολίτη ως αστικός ένοικος και χρήστης (citadin). Τα δύο κύρια δικαιώματα που περιλαμβάνονται είναι το δικαίωμα για συμμετοχή του πολίτη και το δικαίωμα της οικειοποίησης, η δυνατότητα, δηλαδή, των πολιτών (citadins) να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να καταλαμβάνουν τον δημόσιο χώρο.

καθημερινοί ρυθμοί του δρόμου: θέα από πεζογέφυρα

διάβαση πεζών και στάση λεωφορείου

κίνηση και στάση αυτοκινήτων


COUNTER-SPACES:
Χαρακτηριστική πρακτική των αστικών κοινωνικών κινημάτων, όπως αναφέρει ο Lefebvre, είναι η δημιουργία αντίθετων χώρων (counter-spaces). Αυτοί οι αντι-χώροι αποτελούν μία εναλλακτική στους χωρικούς κανονισμούς της πόλης: "Αυτό που έρχεται σε αντίθεση με μία κοινωνία βασισμένη στην ανταλλαγή είναι η υπεροχή της χρήσης. Αυτό που αντιτίθεται στην ποσότητα είναι η ποιότητα. Γνωρίζουμε τις αντιθέσεις ή από τι αποτελείται ένας αντι-χώρος επειδή έχει αποδειχθεί στην πράξη. Όταν μία κοινότητα αντιτίθεται στην δημιουργία αστικών αυτοκινητόδρομων, όταν απαιτεί παροχές ή κενούς χώρους για παιχνίδι και συναντήσεις, βλέπουμε πως ο αντι-χώρος εισάγεται στην χωρική πραγματικότητα."
Το παράδειγμα του parkour δείχνει κατά κάποιο τρόπο πως οι μη-τόποι, μεταμορφώνονται σε τοπία με σκοπό και αισθητικές/βιωματικές δυνατότητες, μέσω αυτής της εναλλακτικής χρήσης: το skyline είναι συνήθως ένας απροσπέλαστος ορίζοντας που διεκδικείται με την εισαγωγή του σώματος. Οι αστικές δραστηριότητες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την αρχιτεκτονική στις μεταμοντέρνες πόλεις και την αντιμετωπίζουν ως μία σφαίρα δυνατοτήτων, διάδρασης, κατοίκησης και αμοιβαιότητας.


 
παγκόσμια ημέρα skateboard
parkour

urban infiltration
Η 'ελεύθερη ροή' του parkour πρόκειται για μία κοινωνικά συμβολική πράξη, μία μορφή αντίστασης στα αστικά τοπία που αποξενώνουν και περιορίζουν, καθώς η κεντρική φιλοσοφία του αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση σε ένα περιβάλλον γεμάτο με υλικά και νοητά εμπόδια. Το parkour αναδιατάσσει τα συμβολικά νοήματα του χώρου, μέσω μίας αστικής performance, που περιπλέκει κάθε αίσθηση ολότητας ή κοινού νοήματος του χώρου. Στο ίδιο πλαίσιο με τα πειράματα του Statton για αλλαγή της αντίληψης μέσω της χρήσης ανεστραμένων φακών, ο Merleau Ponty υποστηρίζει πως το να αντιστρέψεις ένα αντικείμενο σημαίνει πως μειώνεις την σημασία του. Το parkour αντιστρέφει τον υλικό χώρο αλλά και το νόημα του.
Ο Ian Borden αναφέρει πως οι χώροι με μεγάλη συμβολική σημασία είναι οι χώροι που οικειοποιούνται πιο εύκολα, όπου οι κοινωνικές σχέσεις μπορούν να αντιστραφούν για να δημιουργήσουν έναν ετεροτοπικό χώρο - και το skate και άλλες αστικές δράσεις όπως το γκραφίτι, λειτουργούν συνήθως πάνω σε μνημεία μεγάλης συμβολικής αξίας. Όμως όπως τονίζει ο Lefebvre οι 'counter-cultural' δραστηριότητες είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθούν στον ανοιχτό δημόσιο χώρο και στις πλατείες, καθώς αυτοί οι χώροι δεν κυριαρχούνται ακόμα από το κράτος

'αντιστροφή' χώρου
23
456

No comments:

Post a Comment